Pieśni Eucharystyczne

 

Pan wieczernik przygotował
Uczto Bożej tajemnicy
Spójrz Ojcze nasz
Póki życia mego
Chrystus Pan karmi nas
O Panie, Ty nam dajesz
Ofiaruję Tobie
Chwalę Ciebie Panie

 

Pan wieczernik przygotował

Ref: Pan Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud
Dla nas wszystkich do otworzył i zastawił stół.

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków, bowiem mija czas
przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was.

2. Każdy człowiek w Domu Pańskim swoje miejsce ma
niech nikogo w nim nie braknie, Uczta Pańska trwa.

3. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy Chleb
Pijmy Napój nieśmiertelnych, aby życie mieć

4. Zakosztujcie i poznajcie tej Wieczerzy smak
z obfitości Boskich darów bierzcie pełnię łask.

5. Kto się z Panem tu spotyka, tworzy jedno z Nim
Bóg miłością go nazywa, przyjacielem Swym

6. Nakarmieni Chlebem Żywym, wznieśmy Panu pieśń
Bóg Żyjący i Prawdziwy strzeże naszych serc.

Uczto Bożej tajemnicy

Przez naszą ziemię po wąskich drogach
Pielgrzymujemy do domu Boga
Chrystus zaprosił strudzonych gości
Na świętą ucztę swojej miłości

Ref: Uczto Bożej tajemnicy
Chlebie wiecznej obietnicy
Tak nas Jezus umiłował
Że sam siebie nam darował

Godową szatę niech każdy włoży
Gdy go na ucztę wzywa Syn Boży
Szkarłat win naszych wiosną wybieli
I własnym życiem z nami się dzieli

Spójrz Ojcze nasz

Spójrz Ojcze nasz, dziś przyszliśmy tu,
By spotkać Cię, powiedzieć parę słów,
By przyjąć Cię do serc i domów naszych,
Byś z nami był po wszystkie dni.

Dziś Ojcze nasz, dziękujemy Ci
Że jesteś w nas, że chcesz z nami być,
Pozostań tu, nie odchodź od swych dzieci,
Chcemy być z Tobą po wszystkie dni.

Spójrz Ojcze nasz, dziś przyszliśmy tu,
By spotkać Cię, powiedzieć parę słów,
By zabrać Cię do rodzin i do domów
Byś z nami był po wszystkie dni.

Póki życia mego

Póki życia mego Panu śpiewać chcę,
Grać memu Bogu, póki życia starczy mi.
Niech miła Ci będzie, Panie moja pieśń,
Będę radował się w Panu Bogu mym.

Błogosław duszo moja Pana, Alleluja, Alleluja/2x

Bogu memu ufam, On prowadzi mnie,
Jak pasterz owce swoje, Pan Bóg wiedzie nas,
Głosić chcę o Panie, miłosierdzie Twe,
Niech wszystkie ludy ujrzą chwały Twojej blask.

Chrystus Pan karmi nas

Ref.: Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki!

1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszelką radość życia mego.

2. Sprawił we mnie wielkie dzieła
W Swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

3. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.

4. On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.

5. On, który Swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża

O Panie, Ty nam dajesz

1.O, Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew. /2x
Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń:

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x

2.Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz,
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.

3.To Twoje miłowanie dało wolność nam,
Chwalimy Święte Imię Twoje, jak uczyłeś nas.

4.Tyś nam wyznaczył drogę, wyznaczyłeś szlak,
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.

Ofiaruję Tobie

Ofiaruję Tobie, Panie mój
całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest

Przed Ołtarzem świętym niosę Ci
całą duszę mą, Ty zamieniasz je w krew i ciało
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest

Ty w ofierze swojej Panie mój,
cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki
Oto moje serce, proszę weź
miłość Twoja nich umocni je!

Ofiaruję Tobie Panie mój
wszystkie myśli me, Tobie ufam wiesz, bardzo mocno
Bo to moje serce przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest

Chwalę Ciebie Panie

Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam,
Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając Imię Twe!
Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś,
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt!

Jesteś mą nadzieją, wiarą życiem,
Daj mi poznać swoje drogi, bym nie zbłądził nigdy już!
Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś,
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt!

Jesteś świata Panem i Opoką,
W Tobie składam troski swoje, Tobie daję serce swe!
Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś,
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt!

 

Wygenerowano w sekund: 0.38
28,534 unikalnych wizyt